TIETOSUOJASELOSTE

SanaVa puhetulkkipalvelu
Osoite: Raappavuorenreuna 8B 24, 01620 Vantaa
Puh. 0405746376
Sähköposti: sanna.vk@gmail.com
Y-tunnus: 1815541-4

1. Rekisterinpitäjänä toimii Kansaneläkelaitos, joka toimii puhevammaisten tulkkauspalvelun ostajana.


2. Henkilötietojen käsittelijänä SanaVa puhetulkkipalvelussa toimii Sanna Vallius, Raappavuorenreuna 8 B 24, 01620 Vantaa

3. Käyttötarkoitus

Sopimuksen perusteella saatuja salaisia tietoja saa käyttää ainoastaan puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamiseen.


4. Sopimuksen perusteella käsiteltävät henkilötiedot ovat asiakkaan nimi, syntymäaika ja sukupuoli, asiakasnumero, asiakkaan yhteystiedot ja yhteydenottotapa, asiakkaan yhteyshenkilön nimi sekä yhteystiedot, asiakkaan tulkkilistan tulkit, asiakkaan kommunikointikeinot, tulkkien yhteystiedot, asiakkaan tulkkaustarpeen perusteena oleva sairaus tai vamma sekä tulkkaustapahtumaan liittyvät tiedot: tulkkaustapahtuman luonne, ajankohta, paikka sekä asiakkaan esittämät tulkkaukseen liittyvät toivomukset.


5. Salassa pidettävä tieto ja niiden suojaus.


Salassa pidettäviä tietoja ei käytetä muuhun kuin Kelan asiakkaiden tulkkauspalvelun tuottamiseen.

Palveluntuottaja ei ilman Kelan kirjallista lupaa luovuta salassa pidettäviä tietoja ulkopuolisille.


Salassa pidettävä tieto suojataan koko tiedon elinkaaren ajan.


Henkilötietoja sisältävän materiaalin säilyttämisestä ja hävittämisestä huolehditaan lukitsemalla tietokone, tuhoamalla paperiaineisto silppurilla, tulosteet säilytetään lukitussa laatikossa eikä jätetä valvomatta.


Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin Kelan asioista ei puhuta ulkopuolisten kuullen.


Sopimuksen päätyttyä kaikki luottamuksellinen materiaali luovutetaan
Kelalle tai tuhotaan.


Välitysjärjestelmää käytetään henkilökohtaisilla tunnuksilla eikä niitä luovuteta toisen henkilön käyttöön. Yrityksessäni ei työskentele muita henkilöitä.


6. Tietoturvaloukkaukset


Henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan Kelalle kirjallisesti viipymättä.
Kelalle annetaan seuraavat tiedot tietoturvaloukkauksesta:

 •  kuvattava henkilötietojen tietoturvaloukkaus ja ketä asiakasta tai
  keitä asiakkaita se koskee

 • ilmoitettava henkilö, jolta voi saada lisätietoja

 • kuvattava henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset
  seuraukset

 • kuvattava toimenpiteet, joita ehdotetaan tai on toteutettu
  henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta ja tarvittaessa myös
  toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi

 • kaikki tietoturvaloukkaukseen liittyvä tieto toimitetaan
  vatu.palveluntuottajat@kela.fi sähköpostilaatikkoon
  suojatulla sähköpostiyhteydellä