Notebooks

Palvelu

Puhevammaisten tulkkauspalvelu antaa puhevammaiselle henkilölle mahdollisuuden toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

 

Oikeus tulkkauspalveluun on puhevammaisella henkilöllä, jolla on vaikeuksia ilmaista itseään puheen avulla ja/tai ymmärtää puhetta.

 

Tulkkauspalvelun edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja että hänellä on joku toimiva kommunikaatiokeino. Puhevammaisten tulkkauspalvelu on Kelan järjestämää palvelua ja asiakkaalle maksutonta.

 

Tulkkauspalvelua voi käyttää niin arjen asioinnissa kuin juhlissa, harrastuksissa ja matkoilla. Puhevammaisten tulkkauspalvelua haetaan Kelan lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan lausunto.

Hae tulkkauspalvelua Kelan sivulta

Noudatan puhevammaisten tulkin ammattisäännöstöä ja vaitiolovelvollisuutta.

LINKIT